Zaloguj się Zaloguj się przez Facebook
Śledź nas na:
Najnowsi partnerzy
Więcej...

Reklama

Zapytanie ofertowe z 27.05.2013 i opis projektu

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert do planowanego zakupu usług realizowanych w projekcie „Stworzenie internetowego serwisu negocjacyjnego sposobem na zagospodarowanie niszy rynkowej” realizowanego w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Opis projektu

Zapytanie ofertowe


Neggo.pl sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.